คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาเข้ารับการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดย นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มอบหมายให้คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ นางดรุณี ชวาลารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายธีรชัย สถาพรวานิชย์ ศึกษานิเทศก์สพม.จันทบุรี ตราด เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ของโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ให้มีความพร้อมในการเปิดเรียนอย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน ซึ่งนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาพร้อมด้วยฝ่ายบริหารของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา