คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พิธีมอบโล่รางวัล มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด วิถีคุณภาพ
Success Story SESA Chan-Trat Symposium S-S-S-S 2023 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการร้อยเรียงเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันทบุรี ตราด
Success story SESA Chan-Trat Symposium 2023 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
นายสุรเกียรติ งามเลิศ รับมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
OBECQA ปีการศึกษา 2565 ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดกะทิง วัดพลวง วัดวังทอง และวัดตะเคียนทอง
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 41 ปี โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เพื่อสร้างอาคารและทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ซึ่งมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาเข้าร่วมพิธี
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูสอนดี ครูแบบอย่าง และครูจิตอาสา ปีการศึกษา 2565
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง IDOL จันทบุรี
ผลการแข่งขัน - นายวิชากร เต่าสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - นางสาวรัญชิดา นามวงษ์ ได้รับรางวัลขวัญใจลูกทุ่ง IDOL
กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการบ้านเขียว - คราม ประจําปีการศึกษา 2565
ภายในกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านทักษะต่าง ๆ ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ การละเล่น จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันครูอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร แก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นแนวทางในการปติบัติงานและแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 นักจิตวิทยา
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อการเข้าสู่วิทยฐานะ ตามเกณฑ์ว.PA โดย อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการอบรม
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ 😊💕
ศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
คณะครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ "Zero waste school"
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้บริหารโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนายประธาน ทวีผล
เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา
งานมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2565
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสโมสรกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏ
จัดพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
กิจกรรมเขียนเรียงความเรื่อง แม่ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี
ผู้ฝึกซ้อม : นางสาวพรพิมล พูลสวัสดิ์ [ นายพัฒนวัฒน์ อินทร์ประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ , นายฐิติศักดิ์ ชัยนาม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
รางวัล Best of the Best งานมหกรรมวิชาการร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันทบุรี ตราด วิถีใหม่
Success Story SESA Chan-Trat Symposium : S-S-S-S 2021 New Normal (คุณครูธวัชชัย วิเวโก , คุณครูมัณชุสา อุตทอง)
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม "การถอดบทเรียน เยาวชนสู้เหล้า หัวใจเมืองเพชรเมืองจันท์"
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการบูรณาการเสริมงานสานพลังขับเคลื่อนงานเหล้า บุหรี่ ห่างไกลโควิด

 

 

logo

 

ทางโรงเรียนกำลังจัดทำข้อมูล...ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

ข่าวการศึกษา ::

Facebook ::

FB For Education ::

kkwFB

TobeFB

palaFB

 SocialFB

ผู้เข้าชม

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Thailand 73.1% Thailand
United States 23.6% USA

Total:

32

Countries
22808
Today: 10
Yesterday: 15
This Week: 50
Last Week: 103
This Month: 244
Last Month: 321

แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

 thaiworkmain

 


 

 

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

 

KKWS SITE ::

 

dmc

 

emoney

 rspg

 

 checkstu

 

room

 

edoc

edoc 

 

:: ผลงานนักเรียน ::


ภาพยนตร์สั้น รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เรื่อง “รัญจวน”


:: ประมวลกิจกรรม ::