คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 Banner 1

 

ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี   ตราด  นามเดิมว่า  โรงเรียนพลวงวิทยาคม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  4   มกราคม  2525  ตามโครงการร่วมฉลองสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200   ปี  ของอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   โดยคณะกรรมการสภาตำบลพลวง  นำโดยนายมน  วุฒิชัย  กำนันตำบลพลวง  เป็นประธานในการดำเนินการจัดหาที่ดินระหว่างหลักกิโลเมตรที่  18 – 19    ริมถนนสายบำราศนราดูร    เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   สังกัดกรมสามัญศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ตั้งปัจจุบัน       1/28   หมู่ที่  10   ตำบลพลวง   อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

 

ขนาดสถานศึกษา   ขนาดกลาง

 

จำนวนพื้นที่  37  ไร่   2  งาน  33  ตารางวา

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นจิกดง

 

สีประจำโรงเรียน  สีเขียว – คราม

                        สีเขียว  หมายถึง    ความสดชื่น  รื่นเริง  ความอุดมสมบูรณ์

                        สีคราม  หมายถึง    ความมีน้ำใจเป็นปีกแผ่น  หนักแน่น  อดทน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

logo

 

 

  1. ลักษณะเป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีเหนือวิมานครอบเสมาธรรมจักรตั้งมั่นบนสองฝ่ามือที่รองรับค้ำ จุนจากห่วงสัมพันธ์ 3  ห่วง  ซึ่งแทน บ้าน  โรงเรียน  และชุมชน  ส่วนล่างสุดเป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมมีอักษรคำว่า  “คิชฌกูฏวิทยา”
  1. ความหมาย โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสมโภชน์กรุงเทพรัตน โกสินทร์ 200   ปี มุ่งที่จะดำเนินการโดยใช้นโยบายประสานประโยชน์จากความร่วมมือ ระหว่าง บ้าน -  โรงเรียน  -   ชุมชน  เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ 

 

จักได้เป็นกำลังในการสร้างชาติไทยในสมัยนับแต่กาลสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  เป็นต้นไปให้โชติช่วงชัชวาลประดุจดวงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีเจิดจ้าจากฟากฟ้าเบื้องบูรพาทิศไปทั่งปฐพี

 

คติธรรมประจำโรงเรียน

 

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

 

น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ