คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

chaowanit 

นายพงษ์ทวิช   วนพงษ์
ครูชำนาญการ

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  พลศึกษา

wannapa

นายพิทักษ์   พลล้ำ

พนักงานราชการ

pojaman 

นายธวัชชัย   วิเวโก

ครูชำนาญการ