คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

chaowanit 

นางสาวมัญชุสา   อุตทอง
ครูชำนาญการ

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

women

นางสาวพิชชานันท์   มหันตกาสี

ครูผู้ช่วย