คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

tam

นางสาวกนกจันทร์   เยสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
janejira 

นางสาวเจนจิรา   ฉัยยากูล

ครูชำนาญการ

supaporn

นางสาวสุภาภรณ์   ภูครองหิน

ครู

jiratchaya

นางสาวจิรัชญา   ไชยวงศ์

ครู

women

นางสาวพรพิมล   พูลสวัสดิ์

ครู