คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

 

women

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรัญญา   ก้อนเงิน

พนักงานราชการ

pitak

นายพิทักษ์   พลล้ำ

พนักงานราชการ

lalitwadee

นางสาวลลิตวดี   กันชนะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ