คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนคิฌกูฏวิทยาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่แฟมิลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา โดยนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นำคณะฝ่ายบริหารและคณะครูเข้าร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้และเข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอล จำนวน 89,320 บาท ณ โรงแรม โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี