คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen
     วันที่ 3 มิถุุนายน 2567 นายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา มอบหมายให้นางจันทรา อิ่มในบุญและนางสาวธนัฏฐา คุณสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยนางสาวธิติกมล สุขเย็น นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นประธานในพิธี ในการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ