คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เป็นประธานในพิธี ในการถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา