คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม โครงการ "รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จัดกิจกรรมโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความผิดต่าง ๆ รวมทั้งบทลงโทษแก่ผู้เข้าอบรม เช่น การรับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม โดยนางจันทรา อิ่มในบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคิชฌกูฏ