คำขวัญโรงเรียน : น้ำใจงาม  ความรู้ดี  มีคุณภาพ

thzh-CNen

วันที่ 1 เมษายน 2567 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุรเกียรติ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พร้อมด้วยนางจันทรา อิ่มในบุญ นางสาวธณัฏฐา คุณสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายความเคารพ หน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่มทอง - เงิน และธูปเทียนแพ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

:: ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ::